Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OPIEKA WYTCHNIENIOWA EDYCJA 2022Gmina Dobrodzień zawarła z Wojewodą Opolskim umowę w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2022 r. środków Funduszu Solidarnościowego zwanego dalej „Funduszem’’ na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022.

 

Na podstawie tej umowy Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu będzie realizował resortowy Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022.

 

Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 97 920,00 zł, wartość dofinansowania ze środków Funduszu Solidarnościowego wynosi 97 920,00 zł.

 

Okres realizacji Programu od marca 2022 r. do grudnia 2022 r.

 

Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi poprzez odciążenie opiekunów od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

 

MGOPS w Dobrodzieniu zaplanował wsparcie dla opiekunów 5 dzieci niepełnosprawnych i 5 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

 

 

Plakat Dobrodzień.jpeg