Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OPIEKA WYTCHNIENIOWA EDYCJA 2023

logoOW-1024x355.png

Gmina Dobrodzień zawarła z Wojewodą Opolskim umowę w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2023 r. środków Funduszu Solidarnościowego zwanego dalej „Funduszem’’ na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023.

Na podstawie tej umowy Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu będzie realizował resortowy Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.

Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 87 210,00 zł, wartość dofinansowania ze środków Funduszu Solidarnościowego wynosi 87 210,00 zł.

Okres realizacji Programu od marca 2023 r. do grudnia 2023 r.

Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi poprzez odciążenie opiekunów od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

Program wyklucza jednoczesne świadczenie innych formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.), usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł w godzinach realizacji usługi opieki wytchnieniowej.

Osoby zainteresowane, chcące skorzystać z usługi w formie opieki wytchnieniowej proszone są o zgłaszanie do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu w celu wypełnienia niezbędnych dokumentów, stanowiących załącznik do Programu.

Ponadto do Karty zgłoszenia należy dołączyć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub równoważnego.

W przypadku pytań czy wątpliwości informacji udzielą pracownicy socjalni  pod nr tel. 3435162 wew. 62 lub 64  od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-14.00

Druki do pobrania:

PDFOW-edycja 2023.pdf (426,37KB)
 

PLAKAT.png