Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

RODZINY WSPIERAJĄCE

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu informuje, iż na podstawie art. 29 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej istnieje możliwość zgłaszania się w tut. Ośrodku osób zainteresowanych pełnieniem funkcji rodziny wspierającej.

Nadmienić należy, iż zgodnie z art. 30 pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka.

Aby zostać rodziną wspierającą wystarczy posiadać pełne prawa rodzicielskie i obywatelskie, być wolnym od nałogów, mieć stałe źródło utrzymania oraz posiadać umiejętność rozwiązywania problemów związanych z dziećmi.

Rodzina wspierająca pomaga innym wykorzystując własne zasoby i umiejętności. Szczególnie ważna jest wiedza i doświadczenie z zakresu prawidłowego funkcjonowania rodziny.