Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacje dotyczące nowego okresu zasiłkowego 2023/2024 (zasiłek rodzinny i fundusz alimentacyjny)


 

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu informuje, że przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2023/2024, kwota kryterium dochodowego wynosi 1209 zł na osobę w rodzinie. Podstawą do ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2023/2024 jest dochód rodziny za rok: 2022 z uwzględnieniem określonych ustawą przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu. Ponadto przypominamy, iż wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2023/2024 są przyjmowane w formie papierowej od 1 sierpnia 2023 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od 1 lipca 2023 r.


 


 

ZASIŁEK RODZINNY WRAZ Z DODATKAMI

Przypominamy, iż wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami na nowy okres zasiłkowy 2023/2024 są przyjmowane w formie papierowej od 1 sierpnia 2023 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od 1 lipca 2023 r. Ponadto informujemy, że podstawą do ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami na okres zasiłkowy 2023/2024 jest dochód rodziny za rok: 2022 z uwzględnieniem określonych ustawą przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu. Zasiłek rodzinny przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł, a w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00 zł. W przypadku gdy dochód rodziny przekracza kwotę 674,00 zł albo 764,00 zł pomnożoną przez liczbę członków danej rodziny o kwotę nie wyższą niż łączna kwota zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługujących danej rodzinie w okresie zasiłkowym, na który jest ustalane prawo do tych świadczeń, zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przysługuje w kwocie ustalonej zgodnie z art. 5 ust. 3a ustawy o świadczeniach rodzinnych tzw. mechanizm "złotówka za złotówkę".


 

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu

46-380 Dobrodzień Plac Wolności 1, pokój nr 15

Tel. 34 351 62 72