Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (becikowe)

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe) jest świadczeniem, o które może się ubiegać matka, ojciec, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka w związku z urodzeniem się żywego dziecka. Świadczenie jest wypłacane jednorazowo w kwocie 1.000,00 zł na każde żywo urodzone dziecko.

            W celu otrzymania jednorazowej zapomogi koniecznym jest złożenie wniosku w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. W przypadku dziecka objętego opieką faktyczną lub opieką prawną, a także w przypadku dziecka przysposobionego wniosek należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką prawną lub od dnia przysposobienia, nie później jednak niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

Otrzymanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego. Dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 1.922,00 zł. Poza kryterium dochodowym wymagane jest by matka dziecka przebywała pod opieką medyczną w czasie ciąży nie później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu (nie dotyczy osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także do osób, które przysposobiły dziecko).

 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka nie przysługuje gdy:

  • wniosek o przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka zostanie złożony po upływie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka lub po upływie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką prawną lub od dnia przysposobienia (w przypadku dziecka objętego opieką faktyczną lub opieką prawną, a także w przypadku dziecka przysposobionego);
  • matka dziecka nie pozostawała pod opieką medyczną co najmniej od 10. tygodnia ciąży do porodu;
  • dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę 1.922,00 zł na osobę w rodzinie;
  • świadczenie o podobnym charakterze zostało pobrane lub przysługuje poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej;
  • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka została pobrana.

 

Źródło:

Art. 15b ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.) http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000114