Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Świadczenie „Dobry start” (300+)

Świadczenie „Dobry start” (300+) w wys. 300,00 zł przysługuje na każde dziecko uczące się w szkole podstawowej, gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej (z wyłączeniem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych), szkole artystycznej, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, młodzieżowym ośrodku socjoterapii, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym, ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym, do ukończenia przez dziecko 20. roku życia, w przypadku dziecka z orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności do ukończenia 24. roku życia.

 

W celu sprawnego przebiegu składania wniosków, prosimy o przygotowanie:

1)  numerów pesel wnioskodawcy i dzieci uprawnionych do świadczenia,

2) adresu poczty elektronicznej (jeżeli jest w posiadaniu wnioskodawcy), numeru telefonu,

3) dokładnej nazwy i adresu szkoły, której dziecko jest uczniem (nazwa szkoły, gminy, kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr budynku),

4) orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w przypadku uczącego się dziecka do ukończenia 24 roku życia,

5) numer konta bankowego, na które zostanie przekazane świadczenie.

 

 Świadczenie nie przysługuje na dziecko uczęszczające do przedszkola oraz dziecko realizujące  roczne przygotowanie przedszkolne (tzw. zerówki).

Świadczenie „Dobry Start” nie podlega koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

 

Wnioski o świadczenie „Dobry start” (300+) w wersji papierowej  przyjmowane będą od dnia 1 sierpnia 2018 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu, Pl. Wolności 1 - BIURO 113, NA I PIĘTRZE.

 

Drogą elektroniczną można składać wnioski od 1 lipca 2018 r. przez stronę empatia.mrpips.gov.pl lub przez bankowość elektroniczną.

 

Wnioski do pobrania i więcej informacji na stronie https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/