Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OPIEKA WYTCHNIENIOWA EDYCJA 2021

FLAGA.png

 


 

W dniu 22 kwietnia 2021r. Gmina Dobrodzień zawarła z Wojewodą Opolskim umowę w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2021r. środków Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2021.

 

Na podstawie tej umowy Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu będzie realizował resortowy Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021.

 

Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 57 600,00 zł, wartość dofinansowania ze środków Funduszu Solidarnościowego wynosi 57 600,00 zł.

 

Okres realizacji Programu od maja 2021r. do grudnia 2021r.

 

Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi poprzez odciążenie opiekunów od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

 

MGOPS w Dobrodzieniu zaplanował wsparcie dla opiekunów 5 dzieci niepełnosprawnych i 7 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

 

Plakat Dobrodzień — jpeg.jpeg

 


 

Materiały do pobrania

 

PDFInformacja dodatkowa dotycząca osoby niepełnosprawnej.pdf (925,83KB)
DOCXKarta oceny stanu dziecka, osoby niepełnosprawnej.docx (47,05KB)
DOCXKarta zgłoszeniowa.docx (48,91KB)
DOCOpieka wytchn. - edycja 2021.doc - inf.doc (447,00KB)